Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia wstępne


§1

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego evolutionhome.pl. Przy czym, pojęcie Kupującego oznacza w zależności od kontekstu Kupującego lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.


§2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Evolution Home wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 

II. Dane osobowe


§3

Kupujący w celu korzystania z usług oferowanych przez Evolution Home za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.


Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Evolution Home na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.


Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Evolution Home, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§4 1. Administratorem danych osobowych jest Evolution Home.
 2. Evolution Home może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 3. W celu wykonania umów zawieranych z Kupującymi za pośrednictwem Sklepu, ich dane będą powierzane w szczególności następującym podmiotom świadczącym usługi:

a) pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Kupującemu towary zakupione w Sklepie: • DHL Express (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 47237, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, NIP 5270022391, REGON 012005407, kapitał zakładowy 21.892.500 zł
 • Fedex Express Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 37973, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, NIP 5261005306, REGON 010612250, kapitał zakładowy Kapitał zakładowy, 91 050 000,00 zł.b ) operatora płatności:


 • Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie (ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6342661860, NIP EU PL6342661860, REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 zł.


§5

Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Evolution Home.


§6

Evolution Home przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji.


§7

Dane osobowe zebrane przez Evolution Home mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.


§8

Evolution Home stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


§9

Kupujący nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.


§10

Evolution Home może rejestrować adres IP Kupującego, pod którym będzie on korzystać ze Sklepu.

 

III. Pliki cookies


§11 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Kupującego, które mogą być następnie odczytywane przez Evolution Home.
 2. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Kupującego, dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;
 • marketingowym.§12 1. Evolution Home informuje także Kupujących, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego.
 2. Evolution Home wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Evolution Home, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§13

Evolution Home informuje także Kupujących, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.


§14

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Kupującego mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Evolution Home podmioty trzecie.


§15

Sprzedawca stosuje także kod śledzący, oparty na technologii cookies, pozwalający na badanie aktywności Kupującego na stronie internetowej Sklepu i nagrywanie pojedynczych sesji Kupującego w celu analizowania zachowań Kupującego w Sklepie i tworzenia mapy zachowań, co pozwala na poznanie sposobu korzystania ze Sklepu przez Kupujących, identyfikowanie problemów z użytkowaniem Sklepu. Ta usługa jest świadczona przez:
 • Google Analytics z siedzibą w Irlandii, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, NIP EU IE6388047V


Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.